En ideell stiftelse med en givande filosofi

Kavli är stolt över att vara en del av Kavlikoncernen, som ägs till hundra procent av den ideella stiftelsen Kavlifonden. Hos oss finns inga privata vinstintressen, men som alla välmående företag gör koncernen en vinst varje år. Drygt hälften av vinsten återinvesteras, därefter skänks hela överskottet till välgörenhet.

Varje gång du köper något gott från Kavli gör du samtidigt en god gärning!

Kavlifonden äger och delar ut hela överskottet från Kavli, Planti och flera andra kända och kära varumärken till välgörande ändamål.

Målet med Kavlifondens utdelningar är att skapa positiva ringar på vattnet i folks liv, både för enskilda människor, i lokalsamhället och globalt.

Humanitär hjälp, forskning och kultur

Kavlifondens grundare, norrmannen Knut Kavli, bestämde 1962 att livsmedelskoncernens överskott ska gå till humanitära ändamålforskning och kultur. Än idag följer Kavlifonden direktiven och söker upp verksamheter som går i linje med Knut Kavlis intentioner. Idag satsar fonden särskilt på projekt som förbättrar livet för kvinnor, barn och ungdomar.

 

Läs Kavlifondens årsredovisning här.